• Skal være over 18 år.

 • Skal have personlig erfaring med psykisk sårbarhed og recovery.

 • Skal som udgangspunkt have været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien) eller have modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.).

 • Skal ønske at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.

 • Skal have et afklaret forhold til psykiatrien – både regionalt og kommunalt, idet uddannelsen bygger på et konstruktivt samarbejde med og mellem systemerne.

 • Skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed, f.eks. have en bevidsthed omkring at ens egen oplevelse er særlig og ikke kan overføres til alle andre.

 • Skal have afstand til egne oplevelser med behandlings- og socialpsykiatrien – dvs. kunne skille egne eventuelle negative oplevelser fra det, man ønsker at arbejde med.

 • Skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv
  (grænser, styrker mv.)

 • Skal kunne begå sig uden tolkebistand, herunder kunne skrive på dansk (der vil være lidt skriftligt arbejde på uddannelsen og i de efterfølgende funktioner).

 • Skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. skal aftale med evt. sagsbehandler, at uddannelsen kan indgå i ens forløb.

 • Skal som udgangspunkt bo i Herning, Viborg, Randers eller Århus Kommune. Hvis dette ikke er tilfældet, skal din deltagelse afstemmes med din egen kommune, som skal varetage en betaling på 14.000 kr. Der er dog mulighed for at søge friplads eller tilskud for ansøgere fra kommuner i Region Midt.