Hvad tilbyder vi?

I ydelsen kan indgå flere af følgende støtteformer:

  • Håndtering af sygdomsforløb

 Samtaler i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning og hjælp til håndtering af den psykiske sygdom.

  • Koordinering

Koordinering og støtte til at arbejde med personlige udviklings- eller forandrings mål i den personlige handleplan. Der er mulighed for at få støtte til kontakt med offentlige instanser, venner, bekendte og pårørende.

  • Praktiske gøremål

Der kan ydes støtte til praktiske gøremål både i og uden for hjemmet. Det er dog som udgangspunkt en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet ud fra vedkommendes formåen.

  • Struktur i hverdagen

Støtte til at fastholde døgnrytme, skabe overblik over dagens opgaver og støtte til at deltage i dagaktivitet.

  • Økonomi.

Støtte i at udvikle og fastholde evnen til at tage ansvar for egen økonomi. Støtten kan bestå af budgetplanlægning, påmindelser om betaling af regninger osv.

  • Sociale relationer

Samtaler med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk og funktioner til at fungere i sociale sammenhænge.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.