Socialfaglig støtte

POLARIS Center Herning tilbyder socialfaglig støtte

POLARIS Center Herning tilbyder socialfaglig støtte under Servicelovens § 85.

Gruppebaseret støtte

I hvert af modulerne er målsætningen at støtte borgerens hverdagsrehabilitering. Det enkelte modul bliver tilrettelagt, så borgeren i størst muligt omfang kan arbejde med sine indsatsmål.

Individuel støtte

Den individuelle bostøtte indsats er for borgere der har brug for 1-3 besøg om ugen (eller færre) i eget hjem og som ikke kan profitere af en gruppebaseret § 85 støtte indsats.

Døgndækket støtte

Den døgndækkede støtte leverer støtten alle ugens dage hele året rundt.

Socialpsykiatriens akuttelefon

Får du det psykisk dårligt? Er du voksen og bor i Herning Kommune? Så kan du ringe til Socialpsykiatriens Akuttelefon.

Social- og sundheds fremmende indsats

Indsatsen har sigte på at aktivere borgerens egne ressourcer, håndtere den aktuelle situation samt understøtte borgerens sociale netværk. Indsatsen leveres i henhold til Servicelovens § 82b.