Gruppebaseret støtte

Den gruppebaserede støtte er inddelt i moduler, der dækker bredden i de indsatsmål, som deltagelsen i den gruppebaserede støtte skal udvikle:

 • Psykisk velvære
 • Sociale kompetencer
 • Netværk
 • Hjemmeliv, økonomi og bolig
 • Fysisk velvære
 • Oplevelse af sammenhæng i mit hverdagsliv.

 

Arbejdsmetoden: "gruppebaseret støtte" foregår gennem en anerkendende og udviklingsstøttende tilgang, hvor den professionelle møder borgerne med:

 • Krav i forhold til borgerens egne udviklingsmål
 • Tro på at deltagerne kan udvikle sig
 • Vedvarende samtaler om de målrettede og tidsbegrænsede indsatser
 • Forventninger om øget selvstændighed og selvhjulpenhed.

Den særlige force ved den gruppebaserede støtte er en kombination af:

 1. Muligheden for sociale understøttende relationer med ligesindede
 2. Muligheden for erfaringsudveksling med andre erfaringseksperter
 3. Styring fra den fagprofessionelle, der sikrer forløb med en anerkendende og udviklingsstøttende tilgang målrettet de enkelte borgeres forskellige visitationsmål.

Hvert modulforløb har samme form - en form, der understøtter målsætningen om hverdagsrehabilitering. Den fælles form er med til at sikre sammenhæng og bæredygtighed i forløbene, så nye undervisere lettere vil kunne træde ind i et forløb og underviserne vil kunne sparre mere kvalificeret med hinanden.

Den fælles form danner samtidigt et bedre grundlag for systematisk dokumentation omkring de enkelte borgeres fremgang og udvikling.

Formen sikrer ligeledes evaluering af modulerne og resultaterne og dermed mulighed for bedre kvalitet og effekt af modulerne til gavn for borgerne.

I undervisningen benyttes forskellige faglige og videns baserede tilgange og metoder, eksempelvis social færdighedstræning, kognitive træningsmetoder (ACT) psykoedukation, medicinpædagogik, dialogbaseret undervisning, situationsspil, kommunikationsøvelser, "den etiske metode" (udviklet af Etikos) mv.

Overordnet set skal deltagerne i hvert modul opleve at:

 • opnå indsigt og viden, afdække egne muligheder og ressourcer
 • få inspiration fra øvrige gruppedeltagere
 • definere delmål for gruppeforløbet
 • udvide handlemuligheder
 • udvikle og træne færdigheder
 • afslutte og evaluere arbejdsprocessen, herunder planlægge nye trænings- og udviklingsmuligheder.

Antallet af undervisningsgange i hvert modul er forskelligt og matchning til forløb afhænger af borgerens visitationsmål/udviklingsmål og varierer alt efter behov.

Mette Engelbrecht
Søndergade 16, 1. sal
7400 Herning

Tlf.: 51378102
polme@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.