Lærings- og udviklingsaktiviteter

Lærings- og udviklingsforløb

Lærings- og udviklingsaktiviteterne i POLARIS Center Herning retter sig mod borgere, der er visiteret til §85 støtte. Her arbejdes med den enkeltes indsatsmål.

Aktivitets- og samværstilbud

Polaris Center Hernings aktivitets- og samværstilbud hører under Servicelovens §104. Formålet er at give tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der kræves henvisning fra sagsbehandler for at deltage i forløb.

Kulturhuset

Kulturhuset byder på samværsaktiviteter og trivselstilbud. De hører under Servicelovens §79, og det betyder, at du ikke skal henvises fra sagsbehandler. Formålet med Kulturhusets dagtilbud er at skabe fritidsaktiviteter som tager sit afsæt i den enkeltes drømme og mål.

Livsstilshuset

Livsstilshuset byder på samværsaktiviteter og trivselstilbud. De hører under Servicelovens §79, og det betyder, at du ikke skal henvises fra sagsbehandler. Vi har både kurser på hold og tilbud til den enkelte.