Lærings- og udviklingsforløb

Den gruppebaserede støtte er inddelt i moduler, der dækker bredden i de indsatsmål, som deltagelsen i den gruppebaserede støtte skal udvikle:

 • Psykisk velvære
 • Sociale kompetencer
 • Netværk
 • Hverdagsliv, økonomi og bolig
 • Fysisk velvære
 • Oplevelse af sammenhæng i mit hverdagsliv
 • SOL - Samtaler Om Livet.

 

Vi møder borgerne med:

 • Krav i forhold til borgerens egne udviklingsmål
 • Tro på at deltagerne kan udvikle sig
 • Vedvarende samtaler om de målrettede og tidsbegrænsede indsatser
 • Forventninger om øget selvstændighed og selvhjulpenhed.

Den særlige force ved den gruppebaserede støtte er en kombination af:

 1. Muligheden for sociale understøttende relationer med ligesindede
 2. Muligheden for erfaringsudveksling med andre erfaringseksperter
 3. Styring fra den fagprofessionelle, der sikrer forløb med en anerkendende og udviklingsstøttende tilgang målrettet de enkelte borgeres forskellige visitationsmål.

Hvert modulforløb har samme form - en form, der understøtter målsætningen om hverdagsrehabilitering.

I undervisningen benyttes forskellige faglige og vidensbaserede tilgange og metoder, eksempelvis social færdighedstræning, kognitive træningsmetoder (ACT) psykoedukation, medicinpædagogik, dialogbaseret undervisning, situationsspil, kommunikationsøvelser, "den etiske metode" (udviklet af Etikos) mv.

Overordnet set skal deltagerne i hvert modul opleve at:

 • opnå indsigt og viden, afdække egne muligheder og ressourcer
 • få inspiration fra øvrige gruppedeltagere
 • definere delmål for gruppeforløbet
 • udvide handlemuligheder
 • udvikle og træne færdigheder
 • afslutte og evaluere arbejdsprocessen, herunder planlægge nye trænings- og udviklingsmuligheder.

Der er løbende optag til de forskellige gruppeforløb.

Mette Engelbrecht
Søndergade 16, 1. sal
7400 Herning

Tlf.: 51378102
polme@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.