Peers

Peeruddannelsen

Undervisningen foregår som udgangspunkt på et hold med otte kursister og to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen.

Peer kompetencekurset

Hvis du selv har oplevet udfordringer i livet og er kommet stærkere ud på den anden side, kan din erfaring gøre en verden til forskel for andre.