Kulturhuset

Kulturhuset byder på en bred vifte af muligheder for at tilegne sig ny viden og udvikle kreative og sociale færdigheder.

Rammer og indhold i aktiviteterne er tilrettelagt med et lærings- og udviklings rettet perspektiv. Aktiviteterne bygger på ideer og ønsker fra nuværende brugere af Kulturhuset, og de er opdelt i:

  • Kreative aktiviteter
  • Sundhedsrettede aktiviteter
  • Samværstilbud
  • Kulturelle oplevelser.