Hvordan arbejder vi?

I den psykosociale rehabiliteringsplan er beskrevet de indsatsmål som er fremgår af bevillingen til socialpædagogisk bistand. Sammen med borgeren gennemføres en dialogproces via Recovery Star. Processen har til formål at få matchet den socialpædagogiske indsats til borgerens behov.

I henhold til lovgivningen omkring Social Service dokumenterer vi arbejde i borgerindsatsen i vores journalisering og via de opfølgninger vi jævnligt udfører sammen med borgeren.

Vi udarbejder Recovery Star hvert halve år og bevilling hvert år.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.