Generelt om Skovlyset

Skovlyset består af botilbud og tilbud om aktiviteter og læring. Vi giver socialpædagogisk støtte til borgerens recovery-proces. Alle vores ydelser tager udgangspunkt i den psykosociale rehabiliteringstanke.

Vores indsatser skal være med til at fremme den enkelte borgers selvstændighed og medborgerskab. Hermed får borgeren de bedste muligheder for at blive integreret socialt.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.