Uddannelsen er udviklet til mennesker, som ønsker at arbejde som peer-medarbejdere. Uddannelsens pensum er derfor opbygget på en måde, der ruster deltagerne til teoretisk og praktisk at varetage de opgaver en peer-medarbejder skal udføre.

Den teoretiske del af peer-uddannelsen varer 78 timer, og undervisningen foregår over 13 uger med 2 x 3 timer om ugen. Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13-ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikpladserne er fordelt mellem regionspsykiatrien og den kommunale psykiatri.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på et hold med otte kursister og to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen.