Her kan du se mere om peeruddannelsen

Peer-uddannelsen er udviklet med det formål at gøre deltagerne i stand til at bruge deres levede erfaringer med psykisk sårbarhed og sygdom som en erfaringskompetence i professionelle relationer.
Den teoretiske del af uddannelsen er delt op i 7 moduler:


Modul 1: Peer-faglighed og erfaringskompetence

  • Uddannelsen indledes med en introduktion til peer-fagligheden og erfaringskompetencen for at skabe en fælles ramme og et fælles afsæt.

Modul 2: Recovery og empowerment

  • Hvad betyder recovery og empowerment, og hvordan sættes begreberne i spil som peer-medarbejder?

Modul 3: Stil skarpt på dig selv - en vej til recovery

  • Deltagerne oplæres i at bruge redskabet ”Stil skarpt på dig selv - en vej til recovery”. Formålet hermed er, at deltagerne får et redskab, der, med udgangspunkt i egne erfaringer med redskabet, kan bruges i samtalen med de mennesker, de vil møde som peer-medarbejdere.

Modul 4: Diagnosemestring, sorg, krise og stigma

  • Deltagerne klædes på til at håndtere, forstå og vise forståelse for egne og - i et videre perspektiv som peer-medarbejdere - andres diagnoser, psykiske problemstillinger og reaktionsmønstre

Modul 5: Livshistoriefortælling

  • Deltagerne arbejder med og øver sig i at formidle egen recoveryhistorie. Desuden øves at bringe egne levede erfaringer i spil – og ligeledes parkere disse - når det er relevant i professionelle samtaler.

Modul 6: Kommunikation og konflikthåndtering

  • Der arbejdes med kommunikationsværktøjer med henblik på at gøre deltagerne i stand til at udøve en god kommunikation i arbejdet med andre mennesker.

Modul 7: Roller og grænser

  • - Der arbejdes med at sætte grænser - både for at være en tydelig rollemodel og for at passe på sig selv.

Efter 13 ugers teoretisk uddannelse starter en 13 ugers praktikperiode, hvor deltagerne skal afprøve og øve deres kompetencer i praksis.