Værd at vide om peer-uddannelsen

Den teoretiske del af peer-uddannelsen har et omfang på 78 timer. Undervisningen foregår over 13 uger med 2X3 timer om ugen. Ud over tilstedeværelse må der påregnes en del tid til forberedelse, refleksion/studiegrupper og efterbearbejdelse af undervisningen, bl.a. pga. det meget personlige engagement.

Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13 ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken består i, at man bliver peer-medarbejder enten i den regionale eller kommunale psykiatri. I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen.

På uddannelsen optages som udgangspunkt 8 studerende og undervisningen varetages af to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen.

På baggrund af skriftlige ansøgninger, udvælges de mest kvalificerede ansøgere til uddannelsen. Ansøgerne skal som udgangspunkt bo i Herning, Viborg, Randers eller Århus kommune. Hvis dette ikke er tilfældet, skal deltagelsen afstemmes med egen kommune, som skal varetage en betaling på 14.000 kr. Der er dog mulighed for at søge friplads eller tilskud for ansøgere fra kommuner i Region Midt.